Wyniki konkursu: „Najpiękniejsza bajka świata”

środa, 16/05/2012

Wyniki konkursu: „ Najpiękniejsza bajka świata” organizowanego  w ramach projektu: „Sztuka jest szansą ocalenia człowieka”.

Na konkurs nadesłano 29 prac, z pięciu zespołów szkół naszego powiatu:

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie –  18 prac,  przygotowanych pod kierunkiem p. Marzeny  Morylowskiej;

Zespół Szkół w Siennicy Różanej – 3 prace, przygotowane pod kierunkiem p. Joanny Włodarczyk;

Zespół Szkół Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie – 3 prace,  przygotowane pod kierunkiem p. Jolanty Piątkowskiej – Chwaszcz;

Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – 2 prace, przygotowane pod kierunkiem  p. Beaty Wrońskiej;

Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie – 3 prace,  przygotowane pod kierunkiem p. Barbary Zosiuk , przy współpracy koordynatora projektu – p. Iwony Szeligi.


Dnia 14 maja 2012 r. w bibliotece
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie odbyło się spotkanie Jury konkursu:

Przewodnicząca:
Elżbieta Patyk
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Członkowie komisji:   Maria Matysiak, Grażyna Dobrzyńska

Uczniowie nagrodzeni w konkursie:

„ Najpiękniejsza bajka świata”

I miejsce – Konrad Patyk – „Bajka o piesku”
Uczeń kl. V c  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Marzena  Morylowska

II miejsce ( ex aequo ):
Łucja Chachaj – „Krasnoludek z Krainy Krasnali”

Uczennica kl.  IV  Zespołu  Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – opiekun p. Beata Wrońska

Karol Kołodziejak – „Opowieść o Książkogłowie”
Uczeń kl. V c  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krasnymstawie – opiekun p. Marzena  Morylowska

Miejsca III nie przyznano.

Wyróżnienie otrzymał:

Norbert Kaluźniak – „Opowieść o skłóconym rodzeństwie”
Uczeń kl. IV  Zespołu  Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej – opiekun p. Beata Wrońska

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom sprawującym nad nimi opiekę. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na premierze przedstawienia w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni, telefonicznie bądź listownie, o dacie wręczenia nagród.

„Bajka o piesku” Konrada Patyka, zostanie teraz rozesłana do szkół i będzie podstawą do przeprowadzenia konkursu plastycznego. Poprosimy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, by w oparciu  o jej treść, przygotowali ilustracje. Staną się one jednocześnie projektami lalek, które zostaną wykorzystane w przedstawieniu, przygotowanym na podstawie „Bajki o piesku”.

Regulamin konkursu plastycznego pojawi się, w ciągu najbliższego tygodnia, na stronach internetowych Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Krasnymstawie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Krasnymstawie.