Sieć biblioteczna

W powiecie krasnostawskim funkcjonuje Biblioteka Powiatowa, Biblioteka Miejska, 9 Bibliotek Gminnych i ich 9 filii. Biblioteki oraz ich filie gromadzą księgozbiory, uwzględniając wiek i skalę zainteresowań wszystkich miłośników literatury. Udostępniają mieszkańcom powiatu zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim coraz bardziej poszukiwaną literaturę popularnonaukową, beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także lektury związane z programem nauczania dla wszystkich typów szkół, oferują czasopisma, udzielają informacji o zbiorach oraz o regionie. Biblioteki prowadzą działalność kulturalną starając się zaspokoić potrzeby w zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych. Wspierają procesy zdobywania wiedzy oraz promują różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

Sieć bibliotek publicznych w powiecie krasnostawskim

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
Adres : Ul. Piłsudskiego 5a , 22-300 Krasnystaw
email: pbp_krasnystaw@poczta.onet.pl

biblioteka@pbpkrasnystaw.pl
www.pbpkrasnystaw.pl
Telefon : (82) 576-25-09
Telefon/fax : (82) 576-19-28
Dyrektor : Elżbieta Patyk
Zbiory : 30078

Miejska Biblioteka Publiczna
Adres : ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
email: biblioteka@mbpkrasnystaw.com.pl
www.mbpkrasnystaw.com.pl
Telefon: (82) 576-20-93
Dyrektor : Małgorzata Antoniak
Zbiory : 41417

Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach
Adres : 21-060 Fajsławice
email:biblioteka@fajslawice.home.pl
Telefon : (81) 585- 30-30
Dyrektor  : Maria Nucińska
Zbiory : 14156
Filia Siedliska – Danuta Majcher

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie
Adres : ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków
Telefon: (84) 683-81-01
Dyrektor : p.o. dyrektora Elżbieta Domańska
Zbiory : 10591

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze
Adres : Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście 4A, 22-375 Izbica
email: bibliotekaizbica@op.pl
Telefon: (84) 618-30-58
Dyrektor : Joanna Szymaniak
Bibliotekarz : Krystyna Kosiarska,
Zbiory : 31749
Filie :
Kolonia Tarnogóra – Danuta Roman,
Orłów Drewniany – Stanisława Lewczuk
Wirkowice -Beata Szewczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej
Adres : 22-302 Siennica Nadolna
email: bpgkrasnystaw@poczta.onet.pl
Telefon: (82) 577-05-40
Bibliotekarze : Barbara Bucht, Barbara Wójcik
Zbiory : 23387
Filie :
Krupe – Barbara Wójcik
Niemienice – Magdalena Bucht

Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie
Adres : ul. Kościuszki 16, 22-310 Kraśniczyn
email: gbpkrasniczyn@vp.pl
Telefon : (82) 577-57-30
Dyrektor : Teresa Stasiuk
Bibliotekarze : Łukasz Romaniuk
Zbiory : 10040

Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny
Adres : 22-351 Łopiennik Górny
email: bpglopiennik@o2.pl
Telefon: (82) 577-31-22
Kierownik : Grażyna Skrzypa
Bibliotekarz : Urszula Chemicz
Zbiory : 17273
Filia :
Wola Żulińska – Dorota Pawlas

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik
Adres : 22-430 Rudnik
email: bprudnik@poczta.onet.pl
Telefon : (84) 684-11-11
Dyrektor : Krystyna Łazowska
Bibliotekarz : Barbara Wargol
Zbiory : 18111

Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej
Adres : 22-304 Siennica Różana
email: goksiennica@gmail.com

Bibliotekarze : Elżbieta Furtak, Ewelina Matczuk
Zbiory : 7288
Filia : Zagroda

Gminna Biblioteka Publiczna w Żółkiewce
Adres : ul. Krótka3, 22-335 Żółkiewka
email: bp.zolkiewka@poczta.onet.pl
Telefon : (84) 683-17-28
Bibliotekarze : Krystyna Adamczuk, Ewa Wlizło
Zbiory : 15283
Filia :
Chłaniów  – Alina Chojda

Możliwość komentowania jest wyłączona.