Sieć biblioteczna

W powiecie krasnostawskim funkcjonuje Biblioteka Powiatowa, Biblioteka Miejska, 9 Bibliotek Gminnych i ich 9 filii. Biblioteki oraz ich filie gromadzą księgozbiory, uwzględniając wiek i skalę zainteresowań wszystkich miłośników literatury. Udostępniają mieszkańcom powiatu zbiory z różnych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim coraz bardziej poszukiwaną literaturę popularnonaukową, beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także lektury związane z programem nauczania dla wszystkich typów szkół, oferują czasopisma, udzielają informacji o zbiorach oraz o regionie. Biblioteki prowadzą działalność kulturalną starając się zaspokoić potrzeby w zakresie usług informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych. Wspierają procesy zdobywania wiedzy oraz promują różne formy pracy kulturalnej i oświatowej z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

Sieć bibliotek publicznych w powiecie krasnostawskim

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
Adres: ul. Piłsudskiego 5a , 22-300 Krasnystaw
email: biblioteka@pbpkrasnystaw.pl

www.pbpkrasnystaw.pl
Telefon: (82) 576-25-09
Telefon/fax: (82) 576-19-28
Dyrektor: Elżbieta Patyk
Zbiory: 29104

Miejska Biblioteka Publiczna
Adres : ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
email: biblioteka@mbpkrasnystaw.com.pl
www.mbpkrasnystaw.com.pl
Telefon: (82) 576-20-93
Dyrektor: Artur Borzęcki
Zbiory: 43368

Gminna Biblioteka Publiczna w Fajsławicach
Adres: 21-060 Fajsławice
email:biblioteka@fajslawice.home.pl
Telefon: (81) 585- 30-30
Dyrektor: Maria Nucińska
Zbiory: 12058
Filia Siedliska – Danuta Majcher

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowie
Adres: ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków
Telefon: (84) 683-81-01

Dyrektor: Elżbieta Domańska 

Bibliotekarz: Dariusz Policha

Zbiory: 10512

Gminna Biblioteka Publiczna im. Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze
Adres: Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście 4A, 22-375 Izbica
email: bibliotekaizbica@op.pl
Telefon: (84) 618-30-58

Dyrektor: Joanna Szymaniak

Bibliotekarz: Krystyna Kosiarska, Edyta Kurek
Zbiory: 328319

Filie:
Kolonia Tarnogóra – Patrycja Podgórska
Orłów Drewniany – Stanisława Lewczuk
Wirkowice 

Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej
Adres: 22-302 Siennica Nadolna
email: bpgkrasnystaw@poczta.onet.pl
Telefon: (82) 577-05-40

Bibliotekarze: Barbara Bucht, Barbara Wójcik
Zbiory: 18792
Filie:
Krupe – Barbara Wójcik
Niemienice – Anna Drozdalska

Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniczynie
Adres: ul. Kościuszki 16, 22-310 Kraśniczyn
email: gbpkrasniczyn@vp.pl
Telefon: (82) 577-57-30

Dyrektor: Teresa Stasiuk

Bibliotekarze: Beata Zadrąg
Zbiory: 11267

Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny
Adres : 22-351 Łopiennik Górny
email: bpglopiennik@o2.pl
Telefon: (82) 577-31-22

Dyrektor: Grażyna Skrzypa

Bibliotekarz: Urszula Chemicz
Zbiory: 16223
Filia:
Wola Żulińska – Dorota Pawlas

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik
Adres: 22-430 Rudnik
email: bprudnik@poczta.onet.pl
Telefon: (84) 684-11-11

Dyrektor: Anna Antoszczak

Bibliotekarz: Barbara Wargol
Zbiory: 20418

Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kapuścińskiego w Siennicy Różanej
Adres: 22-304 Siennica Różana
email: goksiennica@gmail.com

Bibliotekarze: Ewelina Matczuk, Justyna Stręfner
Zbiory: 7062
Filia: Zagroda

Gminna Biblioteka Publiczna w Żółkiewce
Adres: ul. Krótka3, 22-335 Żółkiewka
email: bp.zolkiewka@poczta.onet.pl
Telefon: (84) 683-17-28

Bibliotekarze: Anna Jarosz, Ewa Wlizło
Zbiory: 16071
Filia:
Chłaniów  –