Komputeryzacja

2001 : Rozpoczęto tworzenie katalogowej bazy danych zbiorów własnych w programie MAK. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, karty sieciowe, serwer i oprogramowanie Nowell Net Ware 5.

2004 : Zamknięto katalogi kartkowe.

2005 : Stan bazy katalogowej – 6902 rekordy.

2007 : Stan bazy katalogowej – 10077 rekordów.

2008 : W nowym lokalu wykonano sieć komputerową oraz zapewniono radiowy dostęp do Internetu. Zainstalowano dodatkowe gniazda elektryczne oraz zabezpieczenia sieci. W listopadzie zrealizowano zadanie „Zakup sprzętu komputerowego do nowych pomieszczeń biblioteki”. Zakupiono serwer z oprogramowaniem, 8 stacji roboczych z oprogramowaniem, laptopa, drukarkę laserową, drukarkę atramentową A3, streamer do archiwizacji danych, projektor multimedialny.

2009 : Stan bazy katalogowej – 17 012 rekordów (54 % całego księgozbioru).

2010 : Stan bazy katalogowej – 27976 rekordów (91 % całego księgozbioru). W ramach projektu „ e-Powiat – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” biblioteka otrzymała: 5 zestawów komputerowych, drukarkę laserową, oprogramowanie do księgowości, system biblioteczny SOWA2/MARC21.

2011 : Przeniesienie bazy katalogowej z MAKA do SOWY. W maju na stronie internetowej biblioteki umieszczono katalog online. W czerwcu zakończono retrokonwersję : do katalogu elektronicznego wprowadzono cały księgozbiór. W lipcu rozpoczęto prace związane z oklejeniem księgozbioru kodami kreskowymi, do końca roku oklejono 29898 woluminów.

2012 : 2 stycznia uruchomiono wypożyczalnię komputerową. Biblioteka rejestruje elektronicznie czytelników i wypożyczenia. Każdy czytelnik otrzymał plastikową kartę czytelnika, opracowano instrukcje dla użytkowników. Uaktywniono powiadamianie czytelników poprzez pocztę elektroniczną o terminach zwrotu książek. Biblioteka oferuje e-usługi : czytelnicy mogą za pośrednictwem Internetu sprawdzić stan swojego konta, zarezerwować (książkę dostępną) lub zamówić książki (wypożyczone), poprzez pocztę elektroniczną otrzymują przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych książek.
Utworzono bazę komputerową „Region”. We wrześniu zakupiono drukarkę do kodów kreskowych.

2013 : Utworzono bazę „Kartoteka zagadnieniowa” (zawiera artykuły z czasopism od 2008 r., fragmenty książek).

Kontynuowano rozbudowę bazy „Bibliografia regionalna”.

2014 : Kontynuacja tworzenia bazy „Kartoteka zagadnieniowa”,  umieszczenie dwóch baz na stronie internetowej biblioteki. Czytelnicy mają dostęp przez Internet.

W lipcu przeprowadzono skontrum zbiorów, wprowadzono do bazy numery ubytków.  Wykorzystano moduł skontrum. Czas trwania 8 dni.

Stan bazy Katalog księgozbioru : 28454 rekordy

Stan bazy Bibliografia regionalna : 2161 rekordów

Stan bazy Kartoteka zagadnieniowa : 15195 rekordów

2015 :Przejście na hosting czyli umieszczenie katalogu bibliotecznego, bazy danych czytelników oraz oprogramowania serwera aplikacji na serwerach firmy SOKRATES-software, właściciela oprogramowania Sowa2/MARC 21, którego  używa Biblioteka.

Do katalogu komputerowego dołączony został zasób Wolnych lektur (darmowe e-booki, ok. dwa tysiące tytułów dostępnych on-line).

Stan bazy Katalog księgozbioru : 29116 rekordy

Stan bazy Bibliografia regionalna : 2741 rekordów

Stan bazy Kartoteka zagadnieniowa : 19051 rekordów

Możliwość komentowania jest wyłączona.