Czasopisma w czytelni można wypożyczać!

piątek, 4/01/2019

Oferta czasopism w 2019 r.

 1. Aura
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bibliotekarz
 5. Boże Sieci
 6. Charaktery
 7. Cogito
 8. Dobre Rady
 9. Dziennik Wschodni
 10. Edukacja Wczesnoszkolna
 11. Gość Niedzielny
 12. Język Polski w Gimnazjum
 13. Język Polski w Szkole Podstawowej
 14. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 15. Lublin. Kultura i Społeczeństwo
 16. Nasz Dziennik
 17. Nestor
 18. Newsweek
 19. Nowe Książki
 20. Nowoczesna Biblioteka 3.0
 21. Nowy Tydzień. Powiat Krasnostawski
 22. Panorama Żółkiewska
 23. Polityka Społeczna
 24. Polonistyka
 25. Poradnik Bibliotekarza
 26. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 27. Sieci
 28. Super Tydzień w Krasnymstawie
 29. Szkoła Specjalna
 30. Świat Nauki
 31. Twój Styl
 32. Tygodnik Zamojski
 33. Victor
 34. Wiedza i Życie
 35. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 36. Wychowanie w Przedszkolu
 37. Wychowawca
 38. Wyklęci
 39. Ziarno
 40. Życie Szkoły

Wszystkie Czasopisma wypożyczamy do domu.

Szczegółowe informacje w czytelni na parterze.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!