Aktualności

Promocja książki „W mocy krzyża”

Ks. Henryk Kapica od 18 lat jest proboszczem parafii p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. W latach 1975-1981 zakładał  parafię Podwyższenia Krzyża Św. w Rejowcu Fabrycznym i budował tam kościół. Dnia 7 maja w czasie promocji książki w Bibliotece  mówił, że jej napisanie zostało zainspirowane przez dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej. Dokumenty  wykorzystane w publikacji są źródłem historii związanej z powstaniem parafii w Rejowcu Fabrycznym. Są one także świadectwem zmagania księdza i wspólnoty wiernych z systemem totalitarnym, w którym nie było miejsca na wiarę i Boga. Swoją publikację ks. Henryk traktuje jako hołd i dziękczynienie wobec tych, którzy wspólnie z nim tworzyli dziej Parafii i Miasta.  W książce przypomina zdarzenia i ludzi, którzy wnieśli wielki wkład w powstanie ośrodka sakralnego, a było to ok. 80 % rejowieckiego społeczeństwa.

W czasie spotkania wspominał, że pomimo dywersyjnej działalności wielu osób, gdy chodziło o budowę kościoła, zarówno z terenu miasta, jak i spoza, w czasie wzmożonych nacisków ideologicznych w mieście, aż ponad dwa tysiące mieszkańców miasta nie bało się złożyć swojego podpisu pod petycją, domagającą się wydania pozwolenia na kościół. Było to świadectwo wiary, odpowiedzialności za sprawy Boże i znak wielkiego zaufania mieszkańców do duszpasterza.

W zasobach Służby Bezpieczeństwa znalazło się ponad 100 dokumentów skierowanych przeciwko księdzu, raportów samych pracowników SB i donosicieli, które zostały zniszczone pod koniec PRL-u przez Wydział Spraw Wewnętrznych. Kilka z nich ocalało i znalazło się w publikacji, jak np. postanowienie z 1986 r. o zastrzeżeniu wyjazdu ks. Kapicy do wszystkich krajów świata. W walce o kościół w Rejowcu Fabrycznym niezwykłym wsparciem byli biskupi, zarówno Ks. Biskup Bolesław Pylak jak i Biskup pomocniczy Zygmunt Kamiński, który prowadził kilka razy rozmowy z wojewodą i dyrektorem do spraw wyznań. Niezwykłą pomocą i wsparciem byli mieszkańcy Rejowca Fabrycznego. Wspaniali ludzie, którzy pomogli najpierw przebudować budynek gospodarczy na kaplicę, zapewniali byt materialny, bronili dobrego imienia księdza. Podczas budowy kościoła parafianie ofiarowali tysiące dniówek pracy, zebrali spośród siebie olbrzymie ofiary finansowe, by dzieło kościoła się  urzeczywistniało. Bezcenna wartością, która zrodziła się przy staraniach o budowę kościoła  było ożywienie życia religijnego, integracja społeczna i duchowa. Dlatego też publikacja zawiera kronikę parafii w Rejowcu Fabrycznym w latach 1994-2001, czyli do końca pobytu autora na stanowisku proboszcza parafii oraz „Słownik ludzi zaangażowanych w budowę kościoła i tworzenie nowej parafii”. Natomiast druga część publikacji zawiera okruchy z historii Rejowca Fabrycznego, które autor zdobył sięgając do różnych źródeł. Wspomnieniom księdza Kapicy towarzyszyła prezentacja zdjęć, jakie znalazły się w książce.  Na spotkaniu można było otrzymać od  autora dedykację.

List gratulacyjny skierowany do ks. Henryka od Poseł Teresy Hałas odczytał Mirosław Księżuk, a kwiaty przekazała Katarzyna Bojarska. Podziękowanie złożył Starosta Andrzej Leńczuk,  zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Justyna Przysiężniak, Przewodnicząca Komisji Oświaty Ewa Nieścior i Naczelnik Wydziału Oświaty Lidia Jurkiewicz.  W imieniu samorządu Miasta Krasnystaw podziękowania przekazał Radosław Dąbrowski.  Gratulacje złożyli Burmistrz Rejowca Fabrycznego Stanisław Bodys i Przewodniczący  Rady Miasta Robert Szwed oraz liczni  goście obecni na spotkaniu. Zapraszamy do interesującej lektury!

no images were found

Możliwość komentowania Promocja książki „W mocy krzyża” została wyłączona