Wystawa „Ślady przeszłości. Najciekawsze zabytki Ziemi Krasnostawskiej”

piątek, 31/03/2006

31 marca odbyło się otwarcie wystawy „Ślady przeszłości. Najciekawsze zabytki Ziemi krasnostawskiej” . Na otwarcie przybyli : ksiądz prałat Piotr Kimak, ksiądz dziekan Henryk Kapica, Ludwik Kafarski -  przewodniczący rady powiatu, Janusz Szpak starosta krasnostawski, Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

Dyrektor Biblioteki Elżbieta Patyk powiedziała : „Jednym z istotnych zadań jakie realizuje Biblioteka powiatowa jest sprawowanie opieki merytorycznej i instrukcyjno-metodycznej nad bibliotekami gminnymi powiatu krasnostawskiego. Na bieżąco poprzez wizyty instruktora w bibliotekach pomagamy im w realizacji zadań, organizujemy szkolenia, seminaria i konsultacje, przekazujemy pomoce metodyczne, organizujemy konkursy powiatowe. Jedną z form jakie od kilku lat proponujemy bibliotekom  w terenie są wystawy objazdowe. Obecna wystawa jest już czwartą wystawą objazdową, która będzie prezentowana w bibliotekach gminnych na terenie naszego powiatu. Poprzednie wystawy poświęcone były : Unii Europejskiej,  Janowi  Pawłowi II, Powiatowi krasnostawskiemu wczoraj i dziś. Obecna poświęcona jest zabytkom ziemi krasnostawskiej. Skąd ten temat ? Rok 2006 został ogłoszony przez WBP w Lublinie rokiem regionalizmu. Biblioteka wojewódzka ogłosiła konkurs wiedzy o  regionaliźmie pt. „Pamięć przeszłości”. Celem konkursu dla bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych jest zwiększenie zasobów bibliotecznych o tematyce lokalnej i regionalnej, doskonalenie warsztatów informacyjnych, upowszechnianie i promocja wiedzy o „małych ojczyznach”, pogłębianie współpracy z lokalnymi partnerami.

Biblioteka Powiatowa od kilku lat podejmuje działania w zakresie regionalizmu. Gromadzi zbiory regionalne oraz  informacje o wszystkich gminach naszego powiatu, prowadzi kartotekę regionalną, gromadzi prasę lokalną. Organizuje cykliczne wystawy i spotkania z cyklu  „Ludzie z pasją”, gdzie prezentuje ciekawych ludzi- artystów z terenu poszczególnych gmin powiatu krasnostawskiego, których łączą różne pasje – malarstwo, rzeźba, wycinanki, haft..  Planujemy kolejne prezentacje ciekawych ludzi i ich pasji w zakresie fotografii i malarstwa. W roku bieżącym ogłosiliśmy III powiatowy konkurs literacko-plastyczny „Legendy ziemi krasnostawskiej”, przeznaczony dla uczniów klas 4 szkół podstawowych. Ogłosiliśmy też dwa konkursy przeznaczone dla uczniów klas 4-6 oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwszy z nich nosi tytuł „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, natomiast drugi „Pamięć przeszłości. Ziemia krasnostawska – dzieje, zabytki, kultura, przyroda”.  Celem konkursów jest między innymi kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu, zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania oraz pogłębiania wiedzy o swojej miejscowości i regionie, rozwijanie aktywności twórczej. Regulaminy konkursów zostały rozesłane do wszystkich szkół na terenie powiatu krasnostawskiego oraz są dostępne w bibliotekach gminnych i ich filiach. Miesiąc temu w lutym odbyło się spotkanie z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic p. Adamem Polskim, który przybliżył nam działalność towarzystwa regionalnego, jego prace oraz działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. W przyszłym tygodniu swoje prace w postaci palm, pisanek, serwetek  zaprezentują na  kiermaszu twórczynie ludowe.  Będzie można też kupić ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie oraz po raz pierwszy prace z Żułowa” Chciałabym na koniec przytoczyć  słowa wiersza Stanisława Jachowicza, który pisał w XIX w. :

Cudze chwalicie,  Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie.  Nie jedź po świecie; Znajdziesz tu przecie, Niezgorsze rzeczy…. Życzę państwu odkrywania takich „niezgorszych rzeczy” w swoim otoczeniu, mieście, gminie, powiecie.

O wystawie opowiedziała jej autorka – Dorota Korkosz : „ Na planszach możemy oglądać kolejno  dwory i zamki, cmentarze, kościoły i inne obiekty.  Wystawie planszowej towarzyszą też inne materialne ślady przeszłości, w postaci przedmiotów pochodzących ze zbiorów regionalnych Biblioteki w Siennicy Nadolnej i Filii GBP Izbica w Kolonii Tarnogórze oraz zdjęcia z archiwów rodzinnych. Z powodu ograniczenia miejsca wybraliśmy najciekawsze eksponaty. Również tworząc wystawę planszową byliśmy ograniczeni ilością tablic, które mogliśmy wykorzystać. Wystawa będzie eksponowana w naszej bibliotece do 15 kwietnia, a później będzie prezentowana w poszczególnych gminnych bibliotekach, filiach powiatu krasnostawskiego. Mamy nadzieje,  że przyczyni się do poszerzenia wiedzy o naszej małej ojczyźnie, zainspiruje do osobistych poszukiwań i odwiedzania miejsc zabytkowych oraz ciekawych, znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu”.