Jesienny wieczór poezji

wtorek, 26/10/2010

Wernisaż wystawy malarstwa Renaty Szurygi zapoczątkował popołudniowe spotkanie z poezją 26 października 2010 r. Wybrane prace artystki znalazły się na okładce bieżącego numeru Czasopisma Artystycznego Nestor. Pani Renata urodziła się 15 czerwca 1972 r. w Świdniku. W 1992 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, w latach 1993-1998 studiowała na UMCS w Lublinie na Wydziale Artystycznym.  Dyplom w pracowni profesora Adama Styki pod kierunkiem adiunkta II stopnia Jacka Wojciechowskiego. Obecnie jest instruktorem plastyki Działu Artystycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Oprócz malarstwa zajmuje się grafiką, fotografią i rysunkiem. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Autorkę na wystawie reprezentował jej mąż Andrzej.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu na ekslibris. Protokół jury odczytała Dorota Korkosz. Komisja konkursowa w składzie : Tadeusz Kiciński,  Dorota Korkosz, Beata Zadrąg oceniła prace nadesłane na „Konkurs na Ekslibris” zorganizowany przez Powiatową  Bibliotekę  Publiczną w Krasnymstawie. Konkurs  przeznaczony był dla dzieci i młodzież do lat 18 oraz  uczestników powyżej lat 18. Polegał na wykonaniu pracy plastycznej- projektu ekslibrisu. Wszystkie 24 prace zgłoszone przez 15 osób były opatrzone godłem, dołączono do nich zaklejone koperty z danymi osobowymi autorów. Komisja dokonała oceny prac. Wszystkie spełniały wymogi formalne, miały odpowiedni rozmiar, dotyczyły tematu konkursu  i  zawierały elementy promocji Biblioteki oraz czytelnictwa. Przy ocenie wzięto pod uwagę : zgodność z tematem konkursu, poziom artystyczny pracy, oryginalność, staranność wykonania, rozwiązania kompozycyjne. Przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały : Paulina Iłowiecka i Katarzyna Matczuk. Ponadto komisja postanowiła przyznać wyróżnienia, które otrzymali : Julia Wojewoda, Joanna Turczyńska, Maciej Jarosz, Aleksandra Szyszka, Marcin Cziomer.

Goście wysłuchali muzyki gitarowej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krasnymstawie : Dawida Błędkowskiego i Tomasza Idzika z klasy Tomasza Kwaśniewskiego. Kilka utworów zaśpiewała Iza Gładysz szkoląca się w Klubie Solisty, działającym w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie. Iza pracuje pod opieką Jadwigi Litkowskiej.

Redaktor naczelny Andrzej Misiura zaprezentował 13 numer Czasopisma Artystycznego „Nestor”. W aktualnym numerze wydrukowano 11 legend nagrodzonych i wyróżnionych w VII powiatowym konkursie „Legendy Ziemi Krasnostawskiej”, organizowanym przez Bibliotekę.