„Ciała amorficzne” i „Nestor” w Bibliotece Powiatowej.

piątek, 16/12/2011

W czwartkowe popołudnie 16 grudnia 2011 r. otwarto wystawę profesora Zdzisława Niedźwiedzia i zaprezentowano 18 numer Czasopisma Artystycznego „Nestor”.
Na wystawie przedstawiono 15 grafik z cyklu „Ciała amorficzne”. Profesor Zdzisław Niedźwiedź w roku 1964 ukończył studia z grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przystąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lubelskiego i rozpoczął pracę zawodową w Studium Nauczycielskim. Ponad 40 lat był związany z pracą naukowo – dydaktyczną na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Początkowo pracował w Instytucie Wychowania Pedagogiki i Psychologii, potem w Międzywydziałowym Instytucie Artystycznym, a następnie w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym. W swojej karierze naukowo – dydaktycznej przeszedł wszystkie szczeble, począwszy od asystenta do profesora. Pełnił różne funkcje m. in. w latach 1993 – 96 był zastępcą dyrektora Instytutu, w 1997 – 99 kuratorem Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Plastycznego, w latach 2000 – 2006 kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej II. Działał w podziemiu solidarnościowym (pracował w tajnej bibliotece wydziałowej i zajmował się kolportażem czasopism). W dorobku artystycznym posiada około 20 wystaw indywidualnych i około 100 wystaw zbiorowych, w tym 12 międzynarodowych.

Zdzisław Niedźwiedź jest artysta niebanalnym, twórcą – eksperymentatorem, szczególnie w zakresie technologii grafiki metalowej. Rozpoczynał od techniki linorytniczej, by ostatecznie skupić swoje wysiłki na technikach metalowych, wykonywanych najpierw tylko w czerni i bieli, a od roku 2000 także w kolorze. Matryce prac zostały wykonane na blasze cynkowej, przy użyciu spawarki, nożyc do wycinania blachy, gruboziarnistego papieru. Grafiki tak wykonane artysta nazywa elektrotintami i jest jedynym grafikiem, który używa tej techniki w połączeniu z suchorytem i reliefem. Dzięki iskrze elektrycznej uzyskuje charakterystyczne kropkowe powierzchnie – wypukłe w dotyku. Matryca ma dokładnie taki kształt, jak odbita z niej grafika. Na matrycę nakładane są wszystkie kolory jednocześnie. Do odbicia artysta wykorzystuje nawet trzy, cztery matryce, by uzyskać pożądana przez siebie formę. Co przedstawiają ciała amorficzne?  To zagadka, tajemnica stwórcy. Czasami figury sugerują kształt amfory lub bukłaka z wachlarzowymi łapkami lub wydłużona szyją, niekiedy są mini domkami hobbistów, innym razem nabierają podtekstu erotycznego.

Fragment recenzji art. graf. prof. Rafała Strenta z ASP w Warszawie : (…) „Amorficzne ciało”  warto poznać nawet jako curiosum techniczne. Cykl suchorytów powstał przy użyciu bardzo niekonwencjonalnego narzędzia, jakim jest łuk elektryczny. Ślad iskry na metalu zna każdy, kto taki łuk obserwował. Przy większym natężeniu prądu służy on do spawania. Zdzisław Niedźwiedź jednak, chyba jako pierwszy, użył go w sztuce. Słyszałem, widziałem i sam pracowałem różnego rodzaju dłutami napędzanymi elektromechanicznie, ale łuku jako narzędzia rytującego – jako żywo nie pamiętam ! (…)
Prace graficzne można oglądać na wystawie w godzinach pracy Biblioteki Powiatowej do 15 stycznia 2012 roku.

W dalszej części spotkania Justyna Wysocka, Martyna Łusiak i Gabrysia Klus zaśpiewały dwie kolędy, wprowadzając zebranych w świąteczny nastrój. Dziewczynki pracują pod opieką Anny Klus z MDK w Krasnymstawie.
Wszyscy goście otrzymali najnowszy 18 numer „Nestora”.  O czasopiśmie mówił redaktor naczelny Andrzej Misiura i autorzy w osobach : Krzysztof Kulig, Henryk Radej, Marta Karauda, Ryszard Maleszyk, Lucjan Cimek, Artur Capała, Ewa Magdziarz, Iwona Chudoba.
Do atmosfery czwartkowego spotkania mogą odnosić się słowa filozofa i teoretyka kultury Ernsta Cassirera : „Artysta […] rozpuszcza twardą materię rzeczy w tyglu swojej wyobraźni, rezultatem zaś tego procesu jest odkrycie nowego świata form poetyckich, muzycznych, plastycznych”.