Zaproszenie na konferencję i promocję Nestora.

wtorek, 18/12/2012

Herbarzowy Rok Kaspra Niesieckiego 2012

Starosta Krasnostawski
Burmistrz Krasnegostawu
i Czasopismo Artystyczne „Nestor”
mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

„Heraldyk Kasper Niesiecki SJ i jego związki z Krasnymstawem”

18 grudnia 2012 roku (wtorek), godz. 12.00 – Krasnostawski Dom Kultury, sala konferencyjna,
godz. 14.00 – Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, refektarz,
godz. 16.00 – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, hol wystawienniczy i czytelnia.

Współorganizatorzy obchodów: Instytut Historii PAN w Warszawie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Krasnostawski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, Parafia pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Patroni medialni: Super Tydzień, TV Kablowa Krasnystaw, Boże Sieci, Kwartalnik Literacki Akcent, Lublin. Kultura i Społeczeństwo, Zamojski Kwartalnik Kulturalny.

W programie:

godz. 12.00 – Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10

I część konferencji naukowej „Heraldyk Kasper Niesiecki SJ i jego związki z Krasnymstawem” – prowadzenie: Andrzej D. Misiura
„Herby gmin powiatu krasnostawskiego” – dr Henryk Seroka,
„Jezuici w Krasnymstawie i ich rola religijno-kulturalna” – prof. dr hab. Roman Pelczar,
„Wybrane obrazy z biografii Kaspra Niesieckiego” – Zbigniew Atras.

Prezentacja listów Joachima Lelewela dotyczących herbarza „Korona polska”.
Wystawa wydawnictw stowarzyszeń i towarzystw regionalnych z możliwością zakupienia wybranych książek.

godz. 14.00 – Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5A

II część konferencji naukowej „Heraldyk Kasper Niesiecki SJ i jego związki z Krasnymstawem” – prowadzenie: Andrzej D. Misiura
„Związki rodu Potockich z Krasnymstawem w XVII i XVIII wieku” – Artur Capała,
„A co herbarz w sobie pomieścił. Związki heraldyki i retoryki w „Koronie polskiej” Kaspra Niesieckiego” – dr Iwona Dacka-Górzyńska.

Wystawa rękopisów i książek.
Wręczenie pamiątkowych medali z okazji Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego i 330. rocznicy urodzin wielkiego krasnostawskiego heraldyka.

godz. 16.00 – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5A

Promocja 22. numeru Czasopisma Artystycznego „Nestor”.
Otwarcie wystawy malarki Hanny Gralak. Spotkanie autorów i sympatyków „Nestora”.

Ponadto:
30 grudnia 2012 roku (niedziela), godz. 10.30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.