Promocja czasopisma artystycznego „Nestor”

wtorek, 25/09/2007

Dnia 25 września odbyło się spotkanie promocyjne nowego czasopisma artystycznego „Nestor”. Pismo tworzą : Andrzej Misiura – redaktor naczelny, Tadeusz Kiciński – opracowanie graficzne, Cezary Szymański – skład i łamanie, Mariusz Kargul, Dariusz Włodarczyk. Pierwszy numer wydrukowano w 700 egzemplarzy, rozpropagowanych nieodpłatnie , co ma umożliwić dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców. W słowie wstępnym redaktor naczelny napisał : „ Ziemia krasnostawska zdecydowanie zaistniała na mapie Polski.… Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte odnotowały kulturalne ożywienie. Pojawiła się grupa młodych wówczas poetów, których pasja odkrywała i przyciągała nowe talenty. Zasilali ja poeci z terenu dawnego powiatu, a nawet pobliskiego Chełma. Działania literackie i artystyczne wychodziły poza Krasnystaw. Wydawano książki i gazety. Kolejny wiek nie przerwał twórczego łańcucha. Pojawiły się nowe nazwiska, nowe grupy literackie i plastyczne oraz publikacje i wydawnictwa. Nestor powołany został na świadka wydarzeń. Będzie też sięgał zjawisk i rzeczy zapomnianych, ciekawych i wartościowych. Zechce otworzyć granice i strony dla wszystkich”.

W pierwszym numerze przeczytamy między innymi wspomnienia o Ryszardzie Liskowackim, protokół Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej, biografię Anny Kamieńskiej, artykuł o słońcu, recenzje tomików poetyckich itd. W „Galerii jednego obrazu” zaprezentowano obraz Edwarda Romańczuka.