Spotkanie z cyklu „Anna Kamieńska w moim życiu” za nami

środa, 20/06/2018

Dnia 15 czerwca 2018r. w Bibliotece odbyło się trzecie spotkaniu z cyklu „Anna Kamieńska w moim życiu”. Rozmowę – wywiad z prof. Zofią Zarębianką i prof. Pawłem Śpiewakiem przeprowadziła Marzena M. Podkościelna, pomysłodawczyni cyklu, który zapoczątkowała w nasze Bibliotece w 2016r.Dzięki jej zaangażowaniu mogliśmy gościć dwoje  niezwykłych prelegentów.

Liczni goście z Chełma, Lublina, Nałęczowa, Zamościa i Krasnegostawu mieli okazję po raz kolejny poznać Annę Kamieńską jako niezwykłego człowieka, poetkę, matkę. Prof. Paweł Śpiewak wspominał między innymi o tym, jak  cenne i kształcące były jego długie rozmowy z mamą, która zawsze poświęcała mu wiele czasu i uwagi. Mówił,  że  dużą wagę przywiązywała do relacji międzyludzkich,  pomagała też materialnie wielu osobom.  Wspominał, że była inwigilowana, a raporty pisała jedna ze znajomych, która bywała u niej w domu.

Prof. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się metodologią badań nad sacrum w literaturze, bada konteksty religijne i duchowe współczesnej literatury polskiej, , szczególnie twórczości Karola Wojtyły, pokolenia „Nowej Fali„, „bruLionu„, twórczości Anny Kamieńskiej, Zbigniewa Herberta oraz Czesława Miłosza.   Analizowała prywatną korespondencję Anny Kamieńskiej do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Na spotkaniu mówiła między innymi: „Lektura tych listów była dla mnie  doświadczeniem na wskroś duchowym… sposób w jaki Kamieńska mówi o innych – zawsze z dyskrecją, zawsze życzliwie i zawsze z obawą, by kogoś nie skrzywdzić swoją opinią, wiele mówią o jej duchowym formacie.  Listy ukazują Kamieńską jako – mówiąc językiem biblijnym – „niewiastę dzielną”, kobietę dobrą i mądrą, całym swym życiem wychyloną ze swej samotności ku drugiemu i przetwarzającą tę samotność we wspólnotę przyjaźni, umacnianej przez męstwo bycia. Wartość listów tkwi w wymiarze personalistycznym:  spotkania z żywym człowiekiem…. Lektura ta zawiera w sobie moc katharsis, właściwą wybitnym dziełom literackim, zdolnym poruszyć czytelnika i przemienić jego patrzenie na świat”.

W czasie spotkania był też  czas na posłuchanie wybranych wierszy poetki, zadawanie pytań i rozmowy o twórczości Anny Kamieńskiej.

Prof. Zofia Zarębianka przekazała do Biblioteki Powiatowej swoje książki:

„Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskie” (1993),

Zakorzenienia Anny Kamieńskiej” (1996) oraz

Spotkania w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły” (2018).

Zapraszamy do lektury!