arch2015

Biblioteka Powiatowa w 2014 roku w statystyce (ale trochę inaczej)

1 raz zorganizowano wycieczkę szkoleniową do Białej Podlaskiej,

1 konkurs literacko-plastyczny ogłoszono dla dzieci,

2 szkolenia zorganizowano dla bibliotek gminnych,

4 prezentacje Czasopisma Artystycznego Nestor odbyły się w bibliotece,

7 komputerów było dostępnych dla czytelników,

7 % zbiorów biblioteki liczy literatura piękna dla dzieci,

8 dni trwała inwentaryzacja książek z wykorzystaniem programu Sowa,

8 lekcji bibliotecznych przeprowadzono dla 114 uczniów,

10 czytelników wypożyczyło powyżej 100 książek,

10 razy statystyczny czytelnik odwiedził wypożyczalnię,

11 wystaw zaprezentowano użytkownikom biblioteki,

12 miejsc dla czytelników mieliśmy w czytelni,

12 razy odwiedzano pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wypożyczając im książki,

13 informacji o bibliotece ukazało się w prasie,

15 książek dla 8 czytelników sprowadzono z innych bibliotek,

16 informacji o bibliotece ukazało się na stronach internetowych,

19 wypożyczonych książek wypada średnio na jednego czytelnika w wypożyczalni,

23 czasopisma z lat 2008-2014 są wprowadzone do Kartoteki zagadnieniowej,

25 % zbiorów liczy literatura piękna dla dorosłych,

26 razy instruktor odwiedził biblioteki gminne i filie,

42 tytuły bieżących czasopism było dostępne w czytelni,

43 % ogółu wypożyczeń stanowi literatura  piękna,

57 % ogółu wypożyczeń stanowi literatura  popularnonaukowa,

68 % zbiorów liczy literatura popularnonaukowa,

78 czytelników średnio dziennie odwiedzało wypożyczalnię,

100 upomnień pisemnych wysłano do czytelników,

134 konsultacje indywidualne przeprowadzono dla bibliotekarzy powiatu,

138 książek sklejono,

145 książek średnio dziennie wypożyczano w wypożyczalni,

210 książek zakupiono za cegiełki,

241 dni była czynna czytelnia,

280 dni była czynna wypożyczalnia,

290 m² wynosi powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych,

297 książek zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

378 książek pozyskano z darów,

416 odwiedzin bazy Bibliografia regionalna zanotowano na stronie internetowej biblioteki,

479 m² wynosi powierzchnia biblioteki,

481 odwiedzin bazy Kartoteka Zagadnieniowa zanotowano na stronie internetowej biblioteki,

569 zamówień dokonano poprzez konto osobiste czytelników na stronie internetowej,

598 informacji e-mail wysłano do bibliotek gminnych powiatu,

694 czytelników wypożyczyło od 2 do 5 książek,

827 rekordów wprowadzono do bazy Katalog księgozbioru,

890 książek przybyło do biblioteki,

946 książek obłożono w folię,

1033 rekordy wprowadzono do bazy Bibliografia regionalna,

1071 rezerwacji dokonano poprzez konto osobiste czytelników na stronie internetowej,

1731 książek zniszczonych i zdezaktualizowanych wycofano ze zbiorów,

1820 czasopism wypożyczono na zewnątrz,

1902 odwiedziny zanotowano w Punkcie dostępu do Internetu,

2137 czytelników zarejestrowano w wypożyczalni,

2161 rekordów liczy baza Bibliografia regionalna,

3167 książek udostępniono w czytelni,

3243 tytuły książek wypożyczono co najmniej 1 raz,

3623 odwiedzin zanotowano w czytelni,

4911 tytułów książek wypożyczano od 2 do 5 razy,

5457 zł wydano na prenumeratę czasopism,

6413 logowań indywidualnych czytelników do katalogu elektronicznego zanotowano na stronie internetowej,

6991 zł wydano na zakup książek z cegiełek,

8194 zł wydano na zakup książek ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

9042 rekordy wprowadzono do bazy Kartoteka zagadnieniowa,

15195 rekordów liczy baza Kartoteka zagadnieniowa,

18014 odwiedzin katalogu księgozbioru zanotowano na stronie internetowej,

21899 odwiedzin czytelników zanotowano w wypożyczalni,

24169 czasopism udostępniono na miejscu w czytelni,

28454 rekordy liczy baza Katalog księgozbioru,

30003 książek liczy księgozbiór biblioteki,

40765 woluminów książek wypożyczyli czytelnicy na zewnątrz,

Niepoliczalne : stopień zaangażowania bibliotekarzy w pracę.

Możliwość komentowania Biblioteka Powiatowa w 2014 roku w statystyce (ale trochę inaczej) została wyłączona