Warsztaty Literackie dla młodzieży

wtorek, 23/10/2007

W dniach 23 – 24. 10. 2007 piętnastoosobowa grupa młodzieży uczestniczyła
w Warsztatach Literackich, które były kolejnym etapem realizowanego przez bibliotekę projektu „Mistrzowie słowa. Krasnostawskie spotkania z literaturą współczesną”. Warsztaty prowadził dr Arkadiusz Bagłajewski, krytyk, pracownik naukowy UMCS, red. naczelny kwartalnika literackiego „Kresy”. Celem zajęć „twórczego pisania” było połączenie praktyki literackiej z ujęciami teoretycznymi. Element praktyczny stanowiło wyprowadzone z teorii Nigela Wattsa pisanie opowiadań przez uczestników Warsztatów według schematu „łuku ośmiopunktowego” Wattsa połączonego z analizą poszczególnych etapów pracy. Konstrukcja tekstów (m.in. celu, niespodzianki, decydującego wyboru, zwrotu, rozwiązania)  została przyporządkowana określonej i ograniczonej liczbie elementów wyboru, tak że w efekcie można było stworzyć wyraziste pod względem teoretycznym schematy fabularne. Dalsza praca twórcza polegała na wypełnianiu schematów takimi elementami (omówionymi także teoretycznie, na różnych przykładach, ale wraz z odniesieniem do powstających konkretnych tekstów opowiadań), jak np. postać, dialog i jego rodzaje, teoria punktów widzenia, oprawa, selekcja. Oddzielnie omówione zostały najczęstsze błędy konstrukcyjne i stylistyczne pojawiające się w pracy nad tekstami literackimi. Efektem warsztatów literackich są z jednej strony konkretne utwory narracyjne, co ważne – omówione wraz ze wskazaniem  plusów i błędów, z drugiej natomiast – każda cząstka procesu twórczego została omówiona teoretycznie, co ma istotny związek w aspekcie krystalizacji  świadomości twórczej.