Wystawa malarstwa Małgorzaty Antoniak. Promocja 11 wydania Czasopisma Artystycznego „Nestor”.

czwartek, 22/04/2010

Dnia 22 kwietnia w Bibliotece odbył się wernisaż Małgorzaty Antoniak oraz promocja 11 wydania czasopisma artystycznego „NESTOR”.

Małgorzata Antoniak jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS. Osiem lat temu wstąpiła do Krasnostawskiej Grupy Plastycznej „PALETA”, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z malarstwem. Swój warsztat doskonali pod okiem malarki i pedagoga Bronisławy Żuk. Pani Małgorzata specjalizuje się w malowaniu akrylem. Najbardziej lubi malować ludzkie portrety.

Na uroczyste otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście, a wśród nich : wicestarosta Andrzej Kmicic, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, sekretarz Wojciech Hryniewicz oraz liczne grono gości.

Na wystawie zaprezentowano 12 obrazów. Jak stwierdziła Pani Małgorzata z zebraniem i tej ilości był problem, gdyż większością swoich prac obdarowywała przyjaciół i znajomych.

Następnie odbyło się spotkanie promocyjne czasopisma artystycznego „Nestor.

Gości zaproszono do wysłuchania kilku utworów muzyki poważnej, wykonanych przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie.

Redaktor naczelny „Nestora” Andrzej David Misiura przedstawił najnowszy numer czasopisma, a następujący autorzy prezentowali swoje artykuły : Zbigniew Atras, Lucjan Ciemek, Leszek Janeczek, Dariusz Sułkowski, Krzysztof Kulig, Agnieszka Szykuła-Żygawska, Artur Borzęcki.

Najnowszy numer „Nestora” jest dostępny w Bibliotece Powiatowej, Starostwie Powiatowym oraz w placówkach kultury, bibliotekach i szkołach powiatu krasnostawskiego.